Var tillverkas de svenska mynten

  Svenska mynt och sedlar

Svenska mynt har präglats sedan Olof Skötkonungs tid, för första gången cirka år –, och fram till nutid. I Sverige finns för närvarande fyra olika mynt som betalningsmedel, värda en krona, två kronor, fem kronor och tio kronor.

Urgammalt mynt

Hur kom de första mynten till Sverige? Silver från Rom och guld från Bysans. Vi kan inte säkert säga när våra förfäder kom i kontakt med de första mynten, men att det skedde via andra germanska stammar, som i sin tur tog emot romerska mynt från världsväldet runt Medelhavet och lät dem gå vidare mot norr, får nog anses vara klart.

Hur tillverkas mynt

I Sverige har myntprägling utförts av AB Myntverket, från präglas svenska mynt av Finlands myntverk i Finland. Nu finns inte längre myntorten på mynt men utgivningsorten. Eftersom Riksbanken ligger i Stockholm är utgivningsorten Stockholm. De svenska mynten förses av den anledningen med ett S.

Äldre mynt - korsord

 • Då är svenska penningar penningar på en mark silver. Man börjar också tillverka tvåsidiga mynt igen. Penningen var det enda mynt som fanns. I testamenten pratar man ofta om örtug, öre och mark. Dessa enheter var räknemynt och präglades inte förrän örtugen började tillverkas på talet.
 • Giltiga mynt sverige

  De grekiska mynten präglades av stads- och statsmyndigheter, men torde även, framför allt i äldsta tid, ha präglats i templen, som var rika på ädla metaller. Den främsta myntmetallen var silver men även guld, elektron, koppar och (sällan) järn användes.


 • var tillverkas de svenska mynten

 • Äldre mynt - korsord
 • Svenska mynt 1606-1872

  Det som räddade det svenska penningsystemet var riksdalern, ett mynt Gustav Vasa med den tyska thalern (jfr "dollar") som förebild infört för utrikeshandeln och som var oberoende av markräkningssystemet. Summan fyra mark brukade dock under normala perioder anges som en daler, och år började man även slå ett dalermynt med.


  Var tillverkas svenska sedlar

   Under och talen ökade produktionen i Falu koppargruva markant och för att hålla kopparpriset uppe bestämdes att stora plåtmynt av koppar skulle börja tillverkas. De största väger 19,7 kg och är världens största mynt. Världens största mynt.

  Gamla svenska mynt

  Svenska mynt. De svenska mynten har funnits i olika valörer sedan Sveriges Riksbank grundades De flesta av de nuvarande mynten infördes och var utformade med nya motiv och större storlekar än tidigare mynt. Sedan har Riksbanken även börjat ersätta äldre mynt med nya, mer hållbara varianter.