Köra om tvåhjuliga fordon vid järnvägskorsningar

 • Omkörning järnvägskorsning med bommar
 • Järnvägskorsning med blå kryss

   Har järnvägskorsningen bommar eller trafikljus (rött, gult och grönt) är det tillåtet att köra om innan korsningen. Saknar järnvägskorsningen trafikljus är omkörning förbjuden, både strax innan och i korsningen. Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.

  Vilka fordon får du inte köra om vid en bevakad järnvägskorsning

  Omkörning vid järnvägskorsning. Det är förbjudet att köra om i samband med järnvägskorsningar, utom när något (eller båda) av följande finns: Bommar. Trafiksignal (röd, gul och grön). Förbudet gäller inte omkörning av tvåhjuliga fordon. Omkörningstabell.

  Järnvägskorsning ljussignal

  Du får aldrig köra in i en korsning om det finns risk att du blir stillastående eller måste stanna i korsningen. Du får inte köra om precis innan eller i en järnvägskorsning (tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om). Parkerings- och stoppregler i järnvägskorsningar.


  Obevakad järnvägskorsning

  Det råder förbud mot omkörning i anslutning till järnvägskorsningar utan bommar och/eller trafiksignaler. Du får dock köra om tvåhjuliga fordon. Vid följande situationer får du inte passera över en järnvägskorsning: När en bom är fälld eller är på väg att fällas ner; När ljussignaler visar rött; När ett tåg närmar sig.


  Man får köra om tvåhjuliga fordon strax före och i järnvägskorsningar

  Är det förbjudet att köra om tvåhjuliga fordon i samband med järnvägskorsningar? Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de betalfrågorna. Köp alla frågor nu.


  Omkörning järnvägskorsning med bommar

 • Fyra enkla och viktiga regler gällande järnvägskorsningar: Det är förbjudet att parkera inom 30 meter före och efter järnvägskorsningar. Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning. Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar trafiksignal eller bommar. Detta gäller dock inte.


 • Järnvägskorsning skyltar

  Bara för att det är tillåtet att köra om i samband i vissa järnvägskorsningar, innebär det inte att det är lämpligt. Avståndsmarkeringarna till järnvägskorsning. Märket med tre streck står längst från järnvägskorsningen. Avståndet fram till järnvägen minskar med streckens antal. Den som har 3 streck sitter meter från.

 • köra om tvåhjuliga fordon vid järnvägskorsningar

  1. Järnvägskorsning rött ljus

  När du har möte (om du kör över vägens mittlinje). Om fordon framför dig ger tecken för omkörning, eller körfältsbyte. Om fordon bakom dig redan har börjat köra om dig. Om det finns något hinder i körfältet du tänker köra i under omkörningen. Om du efter omkörningen inte kan köra tillbaka till höger på ett säkert sätt.