När ska jag plantera en fjärilsträdgård

 • Värdväxter för fjärilslarver ska också
 • Fjärilar gillar doft och färg

   Har du en större yta till förfogande, kan du satsa på att plantera växter med olika höjd och som blommar vid olika tidpunkter un-der hela växtsäsongen, från vår till höst. Plantera helst fl era växter tillsammans, det gör det lätt are för fj ärilarna att hitt a rätt.

  En självklarhet i fjärilsträdgården är

  Det är en bonus för dig om du plockar klokt: Du kommer att njuta av en underbar blomstershow under hela växtsäsongen och långt in på hösten. Fjärilsträdgårdar fyllda med blommor behöver en plats med full sol, så plantera din i det soligaste området på din fastighet.
 • när ska jag plantera en fjärilsträdgård
  1. Fjärilar gillar att flyga

  När är bäst tid att plantera träd? Du kan plantera träd när som helst på året så länge du kan gräva i marken. Allra bäst tid att plantera träd är dock på hösten, från augusti till oktober. Då är marken och luften fuktig, vilket gör att rötterna kan lägga fullt fokus på att etablera sig innan vintern kommer.

  Har du en större

  Ängsblommor. Fjärilar dras till färggranna växter som doftar och är rika på nektar. Eftersom fjärilar trivs på soliga platser bör du välja sorter som trivs i soliga lägen. Plantera dem i större grupper vilket gör det enklare för fjärilarna att hitta jämfört med enstaka blommor.


  En fjärilsträdgård är rik på nektarfyllda

  Vi kan göra något åt arternas utrotning genom att ge fjärilarna en skyddad livsmiljö – med en fjärilsträdgård full av insektsvänliga växter. En fjärilsträdgård är hem för växter som. rik på nektar är, och därmed Mat för de vuxna nattfjärilarna Erbjudande. som Matkälla för fjärilslarverna kan tjäna.

 • Plantera dem i klungor så


 • Plantera dem i klungor så

 • En tumregel är att om träden står oskyddade på plantskolan kan man plantera dem. Trädet måste hinna etablera sig på växtplatsen innan höstkylan kommer, då klarar den vintern bättre.
 • Värdväxter för fjärilslarver ska också

  Såtid: Fröna gror vid lägst grader och kan direktsås i milda delar av landet. I övriga landet förodlas lök från frö med såtid i februari-mars om det ska hinna bli stora lökar. Sättid: När jorden reder sig under tidig vår. April-maj gäller för större delen av landet. Lämplig jordtemperatur är ca 10 grader.

  Läs vidare för att

  I den här artikeln kommer vi att förklara steg för steg hur man planterar en björk på rätt sätt. Vi tar även upp vad som ska tas i beaktande när det gäller plantering av björk, vilka olika typer som finns och vad som är viktigt att tänka på efter örkar är attraktiva träd som kan användas för att ge skugga eller avskilja utrymmen.